Young Diverse Leaders

Diversiteit is een kracht die je moet inzetten, zowel voor het individu als voor de samenleving in zijn geheel. Stichting Young Diverse Leaders staat voor een gelijk speelveld voor iedereen en wil zorgdragen voor een inclusieve samenleving waarin (leiderschaps-)functies worden vervuld door eenieder die ambitieus is en beschikt over de juiste competenties om deze functie uit te oefenen. Wij bekijken diversiteit in de breedste zin van het woord en dus is YDL er voor iedereen; wij maken geen onderscheid in onder andere studie- en/of werkachtergrond, gender, etniciteit of sociaaleconomische status.

Young Diverse Leaders is opgericht in 2020 om te zorgen dat het leiderschap van de toekomst zo divers mogelijk is. Dit doen wij in eerste instantie door evenementen te organiseren voor studenten, young professionals en promovendi om hen extra skills bij te brengen, te inspireren en van elkaar te leren, zodat zij hun potentie op de arbeidsmarkt maximaal kunnen benutten.

Daarnaast gaan wij met onze partners, zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector, in gesprek om hen de ervaringen van onze doelgroep bij te brengen en te kijken hoe hun beleid diverser zou kunnen worden.

”Global People heeft dezelfde idealen als Young Diverse Leaders en daarom zijn wij blij dat we de samenwerking met hen aan kunnen gaan. Diversiteit is niet iets waar je met elkaar om concurreert, maar juist iets waar je je samen voor in moet zetten. Via Global People kunnen wij ons netwerk vergroten en samen nog meer impact maken.”

Young Diverse Leaders Image
success icon

Wat leuk dat je meedoet!

Wij houden jou graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom onze interessante vacatures en onze unieke netwerk- en wervingsevents. Maar ben je actief op zoek naar een nieuwe carrière en wil je graag dat wij meedenken?
Upload dan je CV hier!