Algemene voorwaarden

Privacy verklaring & cookies Global People

Global People, gevestigd aan de Burgemeester Haspelslaan 43 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Burgemeester Haspelslaan 43, Amsterdam, info@globalpeople.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Global People verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikt maakt (of hebt gemaakt) van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Het betreft persoonsgegevens, benodigd in het kader van het werving & selectieproces of deelname van evenementen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige gegevens die je aan ons hebt verstrekt door bijvoorbeeld het uploaden van je CV en/of zoals je loopbaan gegevens. 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

Onze website en onze dienstverlening richt zich niet op websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht een werkzoekende – zonder toestemming van zijn of haar ouders – zich toch bij ons hebben aangemeld, neem dan contact met ons op via info@globalpeople.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, benodigd in het kader van het werving & selectieproces bij één of meerdere klanten van Global People.
 • Indien jij je hebt aangemeld voor één of meerdere Global People evenementen.
 • Het verzenden van uitnodigingen, nieuwsbrieven en andere marketing gerelateerde zaken.
 • Om contact met je op te kunnen nemen als we een leuke vacature die matcht met jouw kennis en ervaring voor je hebben gevonden.
 • Om contact met je op te nemen als wij een evenement organiseren waarvoor we jou graag willen uitnodigen.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening
 • Global People verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het doen van onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Global People neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Global People bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Global People verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven waar jouw persoonsgegevens mee gedeeld worden, sluiten wij verwerkingsovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Global People blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Global People gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoudt bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Met deze gegevens kunnen wij ook onze website verbeteren. Je kunt je afmelden voor onze cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen op jouw computer, via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om toestemming die je ons eerder hebt gegeven in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. 

Daarnaast heb je het recht op data portabiliteit. Dat houdt in dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een andere organisatie van jouw keuze te sturen.

Je kunt ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, data portabiliteit of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@globalpeople.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou wordt gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek. Global People wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Global People neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er sprake is van misbruik, neem dan alsjeblieft zo spoedig mogelijk contact met ons op.