jan 20, 2023

NU.nl: Top Nederlandse beursbedrijven is nog steeds een mannenbolwerk

NU.nl: Top Nederlandse beursbedrijven is nog steeds een mannenbolwerk Image

Alle wetten, convenanten en mooie woorden ten spijt is het aandeel vrouwen aan de absolute top van beursgenoteerde bedrijven nog steeds klein. Dat blijkt uit een inventarisatie van NU.nl van de vijftig CEO’s van de grootste en middelgrote beursbedrijven.

Van de vijftig AEX- en Midkap-bedrijven staat bij 47 een man aan het roer. Daarnaast delen bij één bedrijf een man en een vrouw de toppositie. Bij twee bedrijven, PostNL en Wolters Kluwer, zwaait een vrouw de scepter.

“Idealiter zijn er meer vrouwelijke CEO’s”, zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging VNO-NCW. “Dit soort ontwikkelingen gaan langzaam en het is duidelijk dat we er nog niet zijn. Het moeten er meer worden.”

Regelmatig gaan er stemmen op om een quotum in te voeren voor het aantal vrouwen in de hoogste bestuurslaag van bedrijven. Zover is het nog niet. “Dat zou goed zijn, maar daar is geen draagvlak voor”, zegt Chantal Remery van de Universiteit Utrecht, die er onderzoek naar deed.

Voor raden van bestuur zijn ‘zachtere’ afspraken

Wel is er sinds begin vorig jaar een zogeheten ingroeiquotum voor raden van commissarissen. Dit betekent dat als er een commissaris vertrekt, deze moet worden opgevolgd door een vrouw. Dat gaat zo door totdat het minimum van een derde is bereikt.

Volgens sommigen kan een quotum voor de raad van commissarissen ook zorgen voor meer vrouwen in de raad van bestuur. Remery betwijfelt dit en wijst naar Noorwegen, waar een commissarisquotum geen effect heeft op het aantal vrouwelijke bestuurders.

“Voor een groei van het aantal CEO’s in beursgenoteerde bedrijven is het belangrijk dat instroom en doorstroom van vrouwen naar de subtop en top ook goed is”, zegt een woordvoerder van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Voor raden van bestuur, de dagelijkse leiding waar een CEO deel van uitmaakt, zijn vooralsnog ‘zachtere’ afspraken gemaakt. Die houden in dat bedrijven doelen moeten stellen voor het aantal vrouwen in hoge functies. Ook moeten ze beleid ontwikkelen om die doelen te halen.

Daar maken vijfduizend bedrijven dit jaar een begin mee, laat de SER weten. “De resultaten daarvan worden zichtbaar in het diversiteitsportaal. Dat wordt binnenkort gelanceerd”, meldt de SER, die dat uitvoert.

Twee heten Peter, twee heten Joost

Een nadere blik op de vijftig hooggeplaatste bestuurders van de AEX- en Midkap-bedrijven leert dat een nipte meerderheid (27) de Nederlandse nationaliteit heeft. Verder is het een bonte verzameling aan nationaliteiten, waarbij de Fransen winnen.

Van de drie vrouwen op de topposities, is er een Nederlands: Herna Verhagen van PostNL.

Waar in het verleden aardig wat topbestuurders van Nederlandse bedrijven Peter heetten, is dat nu niet meer zo. Daarvan zijn er nog maar twee. Dat geldt ook voor Joost.

In de AEX zijn de 25 beursgenoteerde bedrijven opgenomen met de grootste marktwaarde. In de Midkap of AMX staan 25 bedrijven die daar net onder vallen.

Bron: NU.nl. (2023, 20 januari). Top Nederlandse beursbedrijven is nog steeds een mannenbolwerk. https://www.nu.nl/economie/6247657/top-nederlandse-beursbedrijven-is-nog-steeds-een-mannenbolwerk.html

success icon

Wat leuk dat je meedoet!

Wij houden jou graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom onze interessante vacatures en onze unieke netwerk- en wervingsevents. Maar ben je actief op zoek naar een nieuwe carrière en wil je graag dat wij meedenken?
Upload dan je CV hier!