jul 01, 2024

NU.nl: Discriminatie studenten met migratieachtergrond door DUO groter dan gedacht

NU.nl: Discriminatie studenten met migratieachtergrond door DUO groter dan gedacht Image

Studenten met een migratieachtergrond zijn inderdaad indirect gediscrimineerd door de algoritmes van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat blijkt uit onafhankelijk vervolgonderzoek in opdracht van de onderwijsorganisatie. Die discriminatie was waarschijnlijk groter dan gedacht.

Door het algoritme van DUO werd er onder meer vaker gecontroleerd bij studenten die dichter bij hun ouders wonen. Maar kinderen van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse ouders wonen gemiddeld dichter bij hun ouders dan kinderen zonder migratieachtergrond. Daardoor was de kans groter dat zij gecontroleerd werden op basis van het algoritme.

In praktijk kwam het erop neer dat die studenten twee keer zo vaak als frauderisico werden gezien als autochtone medestudenten. Ze werden bovendien ruim zes keer zo vaak uitgekozen voor een huisbezoek. De onderzoekers spreken van een “duidelijke structurele trend in de vooringenomenheid”.

Zelfs studenten zonder frauderisico werden extra gecontroleerd. Studenten met een migratieachtergrond met een “laag risico” kregen bijna twee keer zo vaak alsnog een onderzoek als autochtone studenten met dezelfde inschatting.

Het vervolgonderzoek, dat werd uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie Algorithm Audit, keek naar de manier waarop DUO tussen 2021 en 2023 studenten controleerde. De dienst ging na of een student terecht of onterecht studiefinanciering voor uitwonende studenten ontving.

Discriminatie bleek al uit eerder onderzoek

Het onderzoek volgde op een eerder onderzoek dit jaar. Daaruit bleek ook al dat DUO studenten discrimineerde. Wat er hier anders is dan bij het eerdere onderzoek, is dat DUO nu data van het CBS heeft ontvangen over de migratieachtergrond van studenten. Daardoor kon Algorithm Audit die data koppelen aan verschillende stappen in het controleproces van DUO. De organisatie constateerde op basis van de analyse van die data dat het algoritme vooringenomen werkt.

In juni 2023 ontdekten NOS op 3Investico en het Hoger Onderwijs Persbureau dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak worden bestempeld als fraudeur. Uit een rondgang langs advocaten die bezwaarmakende studenten bijstonden in fraudezaken, bleek dat het in maar liefst 97 procent ging om Nederlanders met een migratieachtergrond.

In reactie besloot onderwijsminister Robbert Dijkgraaf dat DUO per direct moest stoppen met het gebruik van een algoritme bij het controleren van uitwonende studenten met een beurs. In ieder geval tot na de uitkomsten van het onderzoek mocht de dienst alleen gebruikmaken van een willekeurige steekproef.

Dijkgraaf bood toen namens het kabinet zijn excuses aan. Ook kondigde hij het vervolgonderzoek aan dat nu is uitgevoerd.

Bron: https://www.nu.nl/binnenland/6313872/discriminatie-studenten-met-migratieachtergrond-door-duo-groter-dan-gedacht.html?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Meer lezen? Kijk dan ook:

https://www.voxweb.nl/nieuws/discriminatie-door-duo-erger-dan-gedacht-studenten-met-migratieachtergrond-sneller-op-de-radar

https://www.volkskrant.nl/politiek/indirecte-discriminatie-door-geldverstrekker-duo-bij-opsporing-van-fraude-blijkt-erger-dan-gedacht~b9515796

success icon

Wat leuk dat je meedoet!

Wij houden jou graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom onze interessante vacatures en onze unieke netwerk- en wervingsevents. Maar ben je actief op zoek naar een nieuwe carrière en wil je graag dat wij meedenken?
Upload dan je CV hier!