mei 10, 2021

NOS: Nederlandse bedrijven willen meer culturele diversiteit, maar het lukt niet

NOS: Nederlandse bedrijven willen meer culturele diversiteit, maar het lukt niet Image

De meerderheid van de grootste Nederlandse bedrijven werkt actief aan het bevorderen van de culturele diversiteit op de werkvloer, maar dat is lastig te realiseren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant onder de grootste werkgevers. De positie van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond is de afgelopen jaren nauwelijks verbeterd.

66 van de 100 grootste werkgevers van Nederland hebben meegewerkt aan het onderzoek. Twee derde van hen zou graag meer diversiteit op de werkvloer hebben.

Nederlanders met een niet-westerse achtergrond zijn nog altijd drie keer zo vaak werkloos. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau heeft maar 3,6 procent een leidinggevende functie.

Gebrek aan data

De ondervraagde werkgevers zeggen dat gebrek aan data de grootste belemmering is voor een succesvol diversiteitsbeleid. Wegens de privacywetgeving is het niet meer toegestaan om de etniciteit van personeel te registeren. Daardoor is er geen zicht op het aantal medewerkers met een migratieachtergrond en hun positie binnen de organisatie. De effectiviteit is daardoor nauwelijks te meten.

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleitte daarom eerder al voor een registratiemogelijkheid. Het kabinet zegde vorige maand toe een systeem uit te rollen waardoor bedrijven met meer dan 250 werknemers inzicht kunnen krijgen in de culturele diversiteit van hun personeel.

Buitengesloten

Verder zegger 24 werkgevers soms moeite te hebben om draagvlak te vinden voor het diversiteitsbeleid. “Mensen voelen zich vaak buitengesloten”, zegt diversiteitsonderzoeker Wiebren Jansen van de Universiteit Utrecht tegen de krant. “Diversiteitsbeleid richt zich op heel specifieke groepen, waartoe de meerderheid niet behoort”.

Veel organisaties richten hun beleid op de werving van werknemers met een migratieachtergrond, maar het blijkt ook lastig om deze mensen te behouden of intern te laten doorstromen. “Mensen moeten het gevoel hebben dat ze erbij horen, anders stromen ze vroegtijdig uit”, zegt Jansen.

Het ontbreekt vaak nog aan een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedereen zich thuis voelt, stelt de SER. Daarom is er diversiteitsbeleid nodig dat ook is gericht op het bestrijden van impliciete vooroordelen, zegt het adviesorgaan.

Bron: NOS. (2020, 29 februari). Nederlandse bedrijven willen meer culturele diversiteit, maar het lukt niet. https://nos.nl/artikel/2325152-nederlandse-bedrijven-willen-meer-culturele-diversiteit-maar-het-lukt-niet

success icon

Wat leuk dat je meedoet!

Wij houden jou graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom onze interessante vacatures en onze unieke netwerk- en wervingsevents. Maar ben je actief op zoek naar een nieuwe carrière en wil je graag dat wij meedenken?
Upload dan je CV hier!