mrt 26, 2021

DUIC: Gemeente Utrecht doet mee aan onderzoek naar diversiteit binnen organisatie

DUIC: Gemeente Utrecht doet mee aan onderzoek naar diversiteit binnen organisatie Image

De gemeente Utrecht heeft meegedaan aan een landelijk initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarmee in kaart wordt gebracht hoe het gesteld is met de culturele diversiteit binnen de gemeente. De resultaten kunnen gebruikt worden om het diversiteitsbeleid, als dat nodig is, aan te passen.

Het CBS heeft voor het onderzoek gegevens gebruikt uit het personeelsbestand van de gemeente. In het onderzoek gaat het om alle werknemers met een vaste aanstelling. Externe medewerkers, stagiaires, raadsleden, college van B&W en leden van de rekenkamer zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat 77 procent van de werknemers van de gemeente Utrecht een Nederlandse achtergrond heeft. 9 procent heeft een westerse immigratie-achtergrond en 14 procent heeft een niet-westerse achtergrond. Dat komt redelijk overeen met de hele werkende beroepsbevolking in Utrecht: 68 procent heeft een Nederlandse achtergrond, tegenover 12 procent werknemers met een westerse achtergrond en 19 procent met een niet-westerse achtergrond.

Het CBS heeft vervolgens gekeken bij welke afdelingen deze mensen werken, in welke salarisschaal ze vallen, hoe oud ze zijn en of ze wel of geen leidinggevende functie hebben.

Afdelingen

Daaruit blijkt dat vooral de afdelingen Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) en Werk & Inkomen een hoog percentage medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond hebben. Bij de ontwikkelorganisatie Ruimte is dat percentage het laagst. 5 procent van de medewerkers op die afdeling heeft een migratieachtergrond.

Salarisschaal

Het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond neemt af naarmate de salarisschaal hoger wordt. In de rapportage wordt een parallel getrokken met de inwoners van de gemeente Utrecht. “We geven immers aan een afspiegeling te willen zijn van de stad om zo goed aan te kunnen sluiten op de opgaven in de stad”, zegt het college hierover.

Instroom

Het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is het hoogst in de lagere leeftijdsgroepen. In de groep 18 tot 35-jarigen is dat 22 procent. In de groep 60 jaar en ouder zitten relatief gezien de minste mensen met een niet-westerse migratieachtergrond: 7 procent.

De instroom van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond schommelt gedurende de jaren, maar blijft rond de 14 procent. 10 procent heeft een westerse migratieachtergrond.

Toekomst

Volgens het college is de ambitie om de gemeentelijke organisatie inclusiever en diverser te maken. De gemeente wil bijvoorbeeld dat meer mensen met een migratieachtergrond bij de gemeente komen werken en doorstromen naar hogere salarisschalen. Om dat te bereiken worden onder meer wervingsbureaus ingezet die focussen op diversiteit voor de vacatures in de top.

De gemeente heeft ook meegedaan aan een pilot, die gericht was op neutralere vacatureteksten en objectievere selectie. Uit de eerste resultaten blijkt dat het selectieproces objectiever zou verlopen en dat redenen voor afwijzing een objectievere grondslag hebben. Later dit jaar komt de gemeente met een nieuw actieplan rondom culturele diversiteit.

Bron:

Bron:
redactie. (2021, 3 maart). Gemeente Utrecht doet mee aan onderzoek naar diversiteit binnen organisatie. De Utrechtse Internet Courant. https://www.duic.nl/algemeen/gemeente-utrecht-doet-mee-aan-onderzoek-naar-diversiteit-binnen-organisatie/

success icon

Wat leuk dat je meedoet!

Wij houden jou graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom onze interessante vacatures en onze unieke netwerk- en wervingsevents. Maar ben je actief op zoek naar een nieuwe carrière en wil je graag dat wij meedenken?
Upload dan je CV hier!