Sumeyye Yaşar Image

Sumeyye Yaşar

Portefeuille Studentenvereniging

Mijn naam is Sümeyye Yasar, 27 jaar en masterstudent Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Naast mijn studie ben ik secretaris en commissielid educatie bij een islamitische studentvereniging. Ik vind het van belang dat organisaties meer waarde hechten aan een diverse en inclusieve organisatie.

Young Global People vervult hierin een belangrijke rol door multiculturele talenten en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Als ambassadeur voor Young Global People wil ik mij actief inzetten voor mijn medestudenten.

Andere team leden