Raya Soekarnsingh Image

Raya Soekarnsingh

Accountmanager

Is een echte flexbranche professional te noemen. Tijdens haar dienstverband bij Achmea, heeft zij nauw samengewerkt met alle uitzenders in Nederland en CAO controles uitgevoerd in een sector overschrijdend werkveld. In haar tijd bij USG heeft zij een kijkje in de keuken kunnen nemen bij een van de grootste uitzendorganisaties van Nederland. Ten aanzien van de kandidaat, kan er eveneens een beroep worden gedaan op haar expertise. Door middel van de apps ‘Test yourselfie’ en ‘Diversiteit loont!’ heeft zij zich enerzijds ingezet voor de soft skills bij kandidaten, en anderzijds gewerkt aan meer diversiteit en inclusie binnen organisaties. Ook in Raya’s privé leven is diversiteit goed vertegenwoordigd. Raya heeft een zeer multiculturele achtergrond: Marokkanen, Pakistanen, Mexicanen, Surinamers, maar ook Nederlanders maken deel uit van haar familie. Ze is bekend met diverse achtergronden en dito denkwijzen en krijgt hier enorm veel energie van. Dit maakt Raya uiterst gemotiveerd om bij te dragen aan meer culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Andere team leden